Razmišljanja

Blagoslov kalonce v Solkanu

Na povabilo krajevne skupnosti Solkan sem včeraj blagoslovil na novo postavljeno kalonco. Prilagam moj kratek nagovor, potem pa je še zapis dr. Jerneja Vidmarja Bašina o vsebini oz. zgodovini kalonce.


Dragi prijatelji, dragi bratje in sestre!
Danes blagoslavljamo kalonco, ki ste jo na novo postavili. Kot vemo, je v prvotni obliki na tem kraju pred kakšnimi 200-timi leti stalo že dvoje kalonc. Vemo da ju je odnesla vojna vihra I. svetovne vojne in potem še njene posledice. Toda namesto njiju so naši ljudje postavili to lepo kapelico z čudovitim mozaikom. Kakšna simbolika! Po nasilju, vojni in tudi razdejanju je mogoče zgraditi še nekaj lepšega in še bolj pomenljivega. Naj isto obvelja za naše osebne odnose, da bodo še lepši in še bolj prijateljski ter trdni. Toda prav je, da obnavljamo tudi častitljivo tradicijo. Poklicani smo, da naredimo to, kar nam naroča evangelij: da v naše čudovite kraje prinašamo staro in novo.
Ko bomo blagoslavljali kalonco in ko naš pogled sega tudi na našo kapelico Matere Božje, se spomnimo, da je v njeni bližini stala fontana z vodo, kjer so se romarji pred vzponom na Sveto Goro odžejali. Naj pogled na našo kapelico Matere Božje prav tako odžeja naše hrepenenje po prijateljstvu, miru in spravi tudi danes!
Zato blagoslavljam kalonco in to podobo naše Nebeške Matere, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

foto: Avguštin Tomšič

Zapis dr. Jerneja Vidmarja Bašina o zgodovini kolonce


Na tem mestu sta stala kamnita stebra (colonne), ki so ju Solkanci poimenovali kalonce.
Kalonce je leta 1826 na lastne stroške dal postaviti lekarnar Kerpan (Krpan) iz Gorice, ki je
bil velik častilec Svete Gore. Postavil ju je, da bi krasile in označevale začetek božje poti na
Sveto Goro. Na prvotnih kaloncah sta bila latinska napisa. Na enem stebru je bil vklesan
napis: »ANNO REPARATAE SALUTIS 1826« (Leta obnovljenega odrešenja 1826), na
drugem pa: »INGRESUS IN VIAM AD MARIANAS GRATIAS MONTIS SANCTI« (Vhod
na pot Marijinih milosti Svete Gore.) Kalonci sta bili na Goriškem širše poznani, saj sta
povezovali Solkan s Sveto Goro. Tu so romarji začenjali božjo pot na goro. Ob raznih
slovesnih procesijah so pri kaloncah postavljali slavoloke. Kalonci sta bili poškodovani med
prvo svetovno vojno, kasneje so ju poškodovala še mimo vozeča vozila. V 30 leti 20. stol. so s
širitvijo takratne Svetogorske ceste oziroma sedanje Soške ceste dokončno odstranili njune
ostanke in v bližini zgradili sedanjo kapelico.
Novo kalonco je v letu 2023 postavila Krajevna skupnost Solkan v spomin na stari kalonci.
Poleg začetka božje poti na Sveto Goro simbolizira vhod v predprostor pokopališča. Na njej je
vklesan napis PAX-mir, ki mimoidočemu sporoča, da vstopa v posvečen prostor, hkrati nas
spominja na vse strahote vojne, ki so v preteklosti prizadele naš kraj in opominja, da mir tudi
za Evropo ni več nekaj samoumevnega. Kalonca je izdelana po načrtih arhitekta Vinka
Torkarja, izdelal jo je kamnosek Damjan Mužina iz Sela.