Sprava in pomiritev

Blagoslov na Trnovem, 1. 11. 2022 ob 11. uri

Spoštovani rojaki z Goriškega, dragi svojci padlih partizanov in sorodniki vse pregnanih v 2. svetovni vojni, spoštovani prijatelji in tovariši, dragi bratje in sestre!

Že toliko let se zbiramo k spomeniku naših padlih borcev in slovanskih tovarišev, ki so nam prihiteli na pomoč ter se na tem prostoru žrtvovali za naše skupne ideale. Prav tako pa nas obeležje spominja na rojake, ki so bili pregnani iz naše zemlje in sedaj počivajo na nam neznanih krajih.

Nismo se naveličali zbirati se ob tem pomniku, kajti naše spominjanje nam govori, kako je potrebno biti pripravljen za svoje ideale tudi kaj žrtvovati. Nihče pa danes ne zahteva naših življenj, toda od nas se pričakuje, da ostanemo zvesti naši zemlji, jeziku, spominu na svete dogodke naše zgodovine ter da soustvarjamo družbo prijateljev, kjer smo drug drugemu bratje in sestre. Vse to od nas še vedno zahteva določen napor. A Vi, ki ste danes tukaj, kažete na to, da tudi naš ideal ljubiti slovensko zemljo, pesem in jezik, še ni zamrl.

Če pogledamo malo v zgodovino, vidimo, da so naši ljudje kljub razlikam v kulturi in pogledih na svet, bili sposobni gojiti bratski in tovariški odnos, in v tem prijateljstvu so bili sposobni tudi skupaj umirati. Ob spominu nanje, smo tudi mi pogumni in uveljavljamo bratske odnose med nami in med širšo slovensko in mednarodno javnostjo.

Potrebni so nam njihovi zgledi in ko vsem tukaj in širom po Evropi preminulim žrtvam izražamo hvaležnost, jih prav tako prosimo, naj nam pomagajo, da ostanemo tudi mi v teh posebnih časih, ki se nam naznanjajo, bratje in sestre. Nekateri počivajo daleč od domače zemlje, ali pa morda njihov pepel tudi nima groba, zato jim naj naše srce s svojim spominom nanje, nudi tisto zadnje prebivališče med nami.

Foto: Mateja Pelikan

V tem duhu bomo ponovno blagoslovili to obeležje in obudili spoštljiv spomin nanje ter prosili dobrega Boga, naj nam pomaga, da jih nikoli ne pozabimo. Še preje pa zmolimo Gospodo molitev: Oče naš,…

Molimo: Naj Bog blagoslovi kraj počitka vseh žrtev 2. svetovne vojne, naj blagoslovi njihove zemeljske ostanke in naj nam da upanja, da jih bomo nekoč znova srečali in objeli v večnosti, zato blagoslavljam te grobove in njihove spomenike v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Naj počivajo v miru, naj jim sveti večna luč.

Slava jim!