Sprava in pomiritev

Blagoslov v Temnici na Krasu – 13. 3. 2016

Spoštovani predstavniki družbenega in političnega življenja, spoštovani predstavniki civilnih združenj, spoštovani vsi svobodoljubni možje in žene, dragi prijatelji in tovariši!

Odkar je Mojzes izpeljal svoje rojake iz suženjstva v Egiptu v življenje v svobodi, je svoboda nekaj najdragocenejšega, kar imamo. Toda narodom se svoboda ne podarja, svobodo si je potrebno zaslužiti, zanjo je potrebno veliko žrtvovati. Stojimo pred spominskim obeležjem kar 19 mladih življenj, ki so svobodo ljubili bolj kot svojo mladost in bolj kot svoje radostno življenje. Hvaležni smo jim za njihovo žrtev, zato danes zanje molimo. Kar je še posebej presunljivo, je, da v grobu ležijo skupaj fantje in dekleti različnih narodnosti. S skupno žrtvijo so nam povedali, da je svoboda v srcu vsakega človeka in da lahko združuje ljudi različni narodnosti, jezikov in prepričanj. Svoboda je ljubezen, ki nas prebuja k novi človečnosti, vzajemnosti in bratstvu.

IMG_9897

Spomnimo pa se tudi, da so jim, tik preden so odšli v svoj zadnji boj, dekleta – domačinke prinesle malico. Naše rojakinje so s tem pokazale, v imenu vseh, kako cenimo njihov mladostni idealizem in pogum. Hkrati so jim s tem lepim dejanjem omogočile, da so kakor izvoljeno ljudstvo v velikonočnem večeru stoje zaužili velikonočno jed, preden so šli na pot večne svobode, h kateri nas vse kliče dobri Bog.

Čeprav so govorili različne jezike, so vsi ti mladi ljudje imeli skupnega Nebeškega Očeta. Tudi mi imamo skupnega Očeta, ne glede na to ali vanj verujemo ali ne. On je Oče nas vseh. Vsak v svojem jeziku se obrnimo nanj. Pri molitvi pa se spomnimo tudi na g. Efrema Mozetiča, ki je bil takrat župnik in je padle pokopal ter dolga leta za njih opravljal molitve. Oče naš, ki si v nebesih….

Zato Te prosimo, Gospod, blagoslovi to spominsko obeležje, ki je za nas znamenje svobode, ki nam jo naklanjaš. Blagoslovi in nakloni mir ter večni pokoj tem slovenskim in italijanskim borcem, blagoslovi slovenski in italijanski narod ter nakloni tudi nam, da bomo živeli v svobodi in bratstvu ter da se bomo za te vrednote tudi mi pripravljeni žrtvovati. Sprejmi v svoj večni mir in srečo ta prezgodaj preminula življenja in vsem rajnim nakloni mir in večni pokoj v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen!

IMG_9895

_________________________________________________________________________