Razmišljanja

OB SMRTI JANEZA STANOVNIKA

Janeza Stanovnika sem osebno poznal. Zame je bil velik človek, velik Slovenec in tudi velik prijatelj. Čeprav naju je ločila starostna razlika, predvsem pa zelo različne življenjske izkušnje, sem bil vedno presenečen, kako me je pokojni Janez spoštoval in kako je bil vesel, da sem ga neizmerno cenil tudi sam. Janez Stanovnik je bil zame živa knjiga življenja, predvsem pa…

Beri naprej

Razmišljanja

Nebeško kraljestvo

John Shea je nekoč izrazil misel, da je nebeško kraljestvo odprto za vse, ki so pripravljeni sesti skupaj z vsemi. Povedano po domače: v nebesa lahko pridemo, če imamo tako srce in smo tako odprti, da resnično zmoremo sesti skupaj s komerkoli in deliti z njim ali z njo svoje življenje ter predvsem s skupnimi močmi delati ta naš svet…

Beri naprej

Razmišljanja

God sv. Klare Asiške

Danes praznuje sv. Klara Asiška, ki je stala ob strani sv. Frančišku Asiškemu in ga navdihovala, ko je z uboštvom in ljubeznijo prenavljal Cerkev v svojem času; s tem ostaja sv. Frančišek vzor sedanjemu papežu.

Razmišljanja

Sv. Lovrenc

Danes, 10. avgusta, goduje v Sloveniji zelo priljubljen svetnik Lovrenc, ki so ga žgali na ražnju. Pripovedujejo, da je papež Janez XXIII. tudi našega škofa Antona Vovka, ki je prav tako gorel, klical Lovrenc.

Razmišljanja

God sestre Terezije Benedikte od Križa

Danes goduje sestra Terezija Benedikta od Križa, ki jo poznamo kot Edith Stein. Izhajala je iz Jezusovega, se pravi judovskega naroda in bila usmrčena v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Po poklicu je bila filozofinja in je razvijala filozofijo ljubezni, zato jo je sv. Janez Pavel II. razglasil tudi za sozavetnico Evrope.

Razmišljanja

Mednarodni dan prijateljstva

Ob mednarodnem dnevu prijateljstva: “Kako težko pričakujemo zvestega prijatelja, ki mu lahko zaupamo, ker vsakemu ne moremo in nočemo. Po takem zaupanju, po taki spovedi je klic in žeja naše narave” (Fran Saleški Finžgar). Vsem mojim zvestim prijateljicam in prijateljem, iskrena hvala.

Razmišljanja

Sv. Marta

Sv. Marta (29. julij), sestra Lazarja in Marije, je prispodoba delavnega dekleta, ki ljubeče skrbi za dom, domače in goste. Tako je toliko bolj razumljivo, da se je tudi Jezus dobro počutil v Lazarjevi hiši. Ta dan še posebej molimo za naše skrbne gospodinje, posebno še za naše mame, ki so bile prave umetnice, saj so znale iz skoraj nič…

Beri naprej

Razmišljanja

Sv. Ciril in Metod

Godovanje učencev svetih bratov Cirila in Metoda (27.julij), ki so se nastanili na Ohridu: Gorazda, Klimenta in njunih tovarišev, je priložnost, da spoznamo, kako globoko sta povezani vera in kultura. Krščanska vera vsakemu narodu pomaga, da svoj jezik in kulturo dvigne na visoko raven. Kadar molimo v svojem jeziku, ne ljubimo samo Boga, ampak tudi materni jezik, ki nam ga…

Beri naprej

Razmišljanja

Sv. Joahim in Ana

Po ustnem izročilu je bilo Marijinim staršem ime Joahim in Ana (26. julij). Ime Ana v hebrejščini pomeni milost. Tudi biti oče, biti mama je velika milost. Zahvaljujmo se Bogu zanjo, ob tem prazniku pa se posebej prisrčno zahvalimo za svoje starše.