Sprava in pomiritev

Franc Gomilšek (1872 – 1943)

Franc je bil leta 1896 posvečen v duhovnika, od leta 1919 je bil župnik pri sv. Benediktu v Slovenskih goricah. Nacisti so ga aretirali 29.7. 1941 in ga odpeljali v ptujski zapor. Vodja varnostne službe na Ptuju je bil dr. Hermann Gorger. Franc je bil najprej poslan v Rajhenburg, ob koncu septembra izgnan v Slavonsko Požego. Tam je zbolel in februarja 1942 odšel v Stično, kjer je okreval. Ko je zvedel, da v Knežji vasi (blizu Dobrniča) želijo in prosijo za duhovnika, se je decembra 1942 preselil k njim.
Ob ofenzivi oktobra 1943 so Nemci pridrli tudi v Knežjo vas (Nemški gestapo iz Maribora je nemškim enotam v ofenzivi dodelil nekaj gestapovskih funcionarjev iz Spodnje Štajerske za zasliševanje ujetnikov in tudi za določanje njihove usode. Med njimi je bil tudi vodja ptujske izpostave gestapa dr. Hermann Gorger).
Ko je Gomilšek, ki je znal nemško, skušal posredovati za ujete partizane, je naletel na dr. Gorgerja, ki ga je prepoznal in mu zagrozil:”Enkrat si mi ušel, zdaj pa mi ne boš več.”
Nemci so izropali njegovo stanovanje in ga odpeljali. Na cesti iz Dobrniča pri Rdečem kalu, dvesto metrov od prve hiše, so ga 29. oktobra ustrelili.


(Viri: Zbornik ob 750 letnici mariborske škofije, nacistični ukrepi zaper duhovščino lavantinske škofije 1941 – 1945 in osebno pričevanje)