Razmišljanja

God sv. Benedikta

Sveti Benedikt

11. julija, goduje prvi zavetnik Evrope, sv. Benedikt. Njegovo znamenito vodilo se je glasilo: Ora et labora (Moli in delaj). Gre za dve razsežnosti človekovega ustvarjanja: duhovno in delavno. To vodilo iz 5. stoletja je postalo civilizacijski temelj Evrope. Če želimo Evropi zagotoviti prihodnost, je potrebno na novo odkriti ta temelj, posebno še duhovno dimenzijo.