Razmišljanja

Kaj pomeni svoboda danes?

Zahtev po svobodi posameznika je kar precej.

Najbrž pa je premalo zahtev, da bi bil svoboden tudi človek ob meni. Jaz sem lahko svoboden šele takrat, ko zagotovim svobodo drugemu.

Vsekakor pa svoboda ni v tem, da delam to, za kar sem trenutno razpoložen, ampak da delam to, kar je dobro.