Razmišljanja

Mednarodni dan prijateljstva

Ob mednarodnem dnevu prijateljstva: “Kako težko pričakujemo zvestega prijatelja, ki mu lahko zaupamo, ker vsakemu ne moremo in nočemo. Po takem zaupanju, po taki spovedi je klic in žeja naše narave” (Fran Saleški Finžgar). Vsem mojim zvestim prijateljicam in prijateljem, iskrena hvala.

Razmišljanja

Sv. Marta

Sv. Marta (29. julij), sestra Lazarja in Marije, je prispodoba delavnega dekleta, ki ljubeče skrbi za dom, domače in goste. Tako je toliko bolj razumljivo, da se je tudi Jezus dobro počutil v Lazarjevi hiši. Ta dan še posebej molimo za naše skrbne gospodinje, posebno še za naše mame, ki so bile prave umetnice, saj so znale iz skoraj nič…

Beri naprej

Razmišljanja

Sv. Ciril in Metod

Godovanje učencev svetih bratov Cirila in Metoda (27.julij), ki so se nastanili na Ohridu: Gorazda, Klimenta in njunih tovarišev, je priložnost, da spoznamo, kako globoko sta povezani vera in kultura. Krščanska vera vsakemu narodu pomaga, da svoj jezik in kulturo dvigne na visoko raven. Kadar molimo v svojem jeziku, ne ljubimo samo Boga, ampak tudi materni jezik, ki nam ga…

Beri naprej

Razmišljanja

Sv. Joahim in Ana

Po ustnem izročilu je bilo Marijinim staršem ime Joahim in Ana (26. julij). Ime Ana v hebrejščini pomeni milost. Tudi biti oče, biti mama je velika milost. Zahvaljujmo se Bogu zanjo, ob tem prazniku pa se posebej prisrčno zahvalimo za svoje starše.

Razmišljanja

Sv. Krištof

Sv. Krištof (24. julij) je zavetnik vseh popotnikov, posebej pa še voznikov. Kot vemo, njegovo ime pomeni »nositelj Kristusa«. Kadar koli peljemo v svojem avtu kakšnega sopotnika, pomislimo, da tudi mi ob sebi peljemo Kristusa.

Razmišljanja

Sv. Marija Magdalena

Sv. Marija Magdalena (22. julij) je bila v prvi Cerkvi celo bolj slavljena kot sama Božja Mati, kajti kristjani so najbolj častili tisto, ki je bila prva priča vstalega Gospoda. Kakšno čudovito poslanstvo se ob njej razkriva za današnje kristjane, da smo namreč tudi mi v sedanjem svetu priče novega življenja in novega upanja.

Razmišljanja

Sv. Mohor in sv. Fortunat

12. julija godujeta sv. Mohor in Fortunat, prva zavetnika ljubljanske škofije. Vemo, da sta bila mučenca, ker sta širila knjigo vseh knjig, se pravi evangelij. Zato je tudi bl. A. M. Slomšek prvo in najstarejšo knjižno založbo poimenoval po sv. Mohorju. V teh poletnih tednih tudi mi sezimo po kakšni leposlovni knjigi, za katero med letom, ko smo tako ali…

Beri naprej

Razmišljanja

God sv. Benedikta

11. julija, goduje prvi zavetnik Evrope, sv. Benedikt. Njegovo znamenito vodilo se je glasilo: Ora et labora (Moli in delaj). Gre za dve razsežnosti človekovega ustvarjanja: duhovno in delavno. To vodilo iz 5. stoletja je postalo civilizacijski temelj Evrope. Če želimo Evropi zagotoviti prihodnost, je potrebno na novo odkriti ta temelj, posebno še duhovno dimenzijo.

Razmišljanja

Pobuda za ustanovitev sklada

Pred nekaj dnevi sem z veseljem prebral novico, da je nabirka za Zavod Antona Martina Slomška v Mariboru uspela. Res je, da je ostalo še kar nekaj dolgov, ampak slomškov Zavod je rešen. Zame ni šlo samo za vprašanje ene izmed privatnih katoliških šol, kajti ta Zavod je sprejemal tudi socialno ogrožene in otroke s posebnimi potrebami. Zato sem vesel,…

Beri naprej

Razmišljanja

Premestitev

Sveti Frančišek je dejal, da smo njegovi bratje tujci in popotniki na tem svetu. Sam pa bi k temu dodal, da sem res popotnik in romar. Imel pa sem to srečo v življenju, da kamor koli sem nekam prišel kot »tujec«, sem postal domačin in sem vse ljudi okrog sebe doživljal kot brate in sestre. Tako je bilo povsod: v…

Beri naprej