Razmišljanja

Spodbude so vedno dobrodošle

Ko so Bergoglia izvolili za papeža Frančiška, sem zasledil navodilo, ki ga je dal nekdanji nadškof Bergoglio svojim duhovnikom:

“Fantje, ne hodite me spraševati, ali smete delati tako ali drugače. Z vso resnostjo in odgovornostjo naredite, kar menite, da je prav. Če se boste zmotili, se bomo potem pogovorili. Raje vidim, da se motite, kakor da iz strahu ničesar ne ukrenete” (Sporočila slovenskih škofij, 12-2016).