Razmišljanja

Sv. Ciril in Metod

Godovanje učencev svetih bratov Cirila in Metoda (27.julij), ki so se nastanili na Ohridu: Gorazda, Klimenta in njunih tovarišev, je priložnost, da spoznamo, kako globoko sta povezani vera in kultura. Krščanska vera vsakemu narodu pomaga, da svoj jezik in kulturo dvigne na visoko raven. Kadar molimo v svojem jeziku, ne ljubimo samo Boga, ampak tudi materni jezik, ki nam ga je podaril.