Razmišljanja

Trije sveti večeri, ki je en sam Božič

Takoj po dnevu, ki je najkrajši in najtemačnejši, se začenja naznanjati svetloba. 

Prav ta dan porajajoče se svetlobe so si kristjani izbrali za praznovanje Jezusovega rojstva. Kristus je prava luč, ki prinaša plamen ljubezni za ves svet. Kdo vse pa je prinašal toplino svetlobe in ognja novorojenemu detetu? Ljudsko izročilo nam pravi, da nista samo Marija in Jožef ogrela betlehemske votline, ampak so bili tudi pastirji tisti, ki so prišli z darovi in gorečimi baklami. Prav tako so tudi domače živali pridale na svoj način toplino in radost Novorojenemu. Lahko bi rekli, da se na ta dan vse stvarstvo veseli novega življenja in želi počastiti Otroka.

Tudi praznik novega leta je dan novega začetka. Zapuščamo stari svet, želimo si novih priložnosti, da bi bili lahko svetloba in toplota bližnjim. Želimo si novih lepih dogodkov, srečanj, objemov, pripravljeni smo ponuditi oporo nekomu, ko mu je hudo. Drug drugemu želimo sreče in zdravja.

foto: Dinko

Knez miru prinaša mir za vse ljudi. Goreče molimo, da bi božični mir, ki je že večkrat prinesel vsaj začasno prekinitev spopadov in vojn, prerasel v trajen mir in da bi predstavljal začetek nečesa novega. Pred nami je predvsem želja, da bi se znali spoštljivo poslušati in se potem tudi tako pogovarjati. Pripravljeni smo drugemu ponuditi roko pomiritve, morda celo sprave, in omogočiti vsakomur življenje v  dostojanstvu, ki ga prinaša Novorojeni. Toda bodimo pozorni: tudi kralj Herod je želel poslušati Modre in izvedeti, kje je rojen novi kralj. A njegov um je bil zamračen in želel je kneza miru umoriti. Modri so ga sicer poslušali, a zaznali so njegov pravi namen in izbrali domov drugo pot. Novorojeni Odrešenik namreč prinaša pot miru in ne nasilja, pot priložnosti za vsakogar. Naj nam Novorojeni nakloni, da bi bili vedno znanilci in prinašalci miru.