Razmišljanja

Uvodni nagovor na predstavitvi projekta “Walk2Spirit” v Gorici, 8. 4. 2024


Walk2Spirit je projekt, ki ga financira SPF GO! 2025 – Sklad za male projekte (SPF) iz programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027. Namenjen je projektom v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica, upravlja pa ga EZTS GO, ki prek posebnih razpisov financira projekte manjših vrednosti oziroma krajšega trajanja.

Spoštovani vsi navzoči!


Oglej je že od davnaj znan zaradi svoje pomembne zgodovine. To mesto s svojo baziliko je pomenilo duhovno, kulturno in tudi misijonsko središče za narode in ljudstva Srednje Evrope. Zato ga lahko označimo kot enega izmed evropskih krščanskih kulturnih središč. Oglej je kot duhovno središče postal izvir, iz katerega se je širila pozitivna krščanska misel, ki pravi, da ima vsak človek svoje dostojanstvo, da so vsi narodi poklicani k sreči in h kulturnemu preporodu ter da lahko ljudje delimo med seboj najlepša in najgloblja spoznanja, tudi veselo novico Evangelija.


Kakor lahko vidimo v mozaikih Oglejske bazilike, je to središče združevalo antično rimsko in grško kulturo s krščansko omiko. S tem je utrjevalo temelje evropski kulturi, ki se je uveljavila tudi v renesansi in kasneje v razsvetljenstvu. Zato bi lahko rekli, da je evropski humanizem s svojo civilizacijo res nastajal v Jeruzalemu in v Atenah, toda potem je potoval preko Rima in tudi Ogleja prav tja do Pariza. In tako je prav, da tudi danes, ko predstavljamo projekt »Walk2spirit«, poudarjamo, kako se tudi v tem trenutku med seboj povezujemo v spoštovanju različni kulturnih tradicij: italijanske in slovenke ter ohranjamo dediščino vseh treh jezikov: furlanskega, italijanskega in slovenskega, ki jim lahko pridamo še nemškega.

V luči Ogleja je prav, da tudi Sveta Gora postaja svetilnik, ki ožarja vrednote kulturnega srečevanja od Alp do Jadrana. Prav pohodne poti, ki že vodijo oziroma bodo še vodile na Sveto Goro ponazarjajo, da so pri vzpenjanju k višjim vrednotam potrebni napor in medsebojna pomoč. Na tej poti se bodo še bolj srečevali različni sloji, različne generacije ljudi, in osebe različnih duhovnih obzorij, pa tudi ljudje s posebnimi potrebami.

Sveta Gora s svojim svetiščem, ki ima izjemno akustiko, naj ponazarja odmevnost teh vrednot med našimi narodi in vsemi ljudmi. Naj ponazarja simbol novega humanizma 21. stoletja, ki ga želi soustvariti tudi EPK Nova Gorica – Gorica, humanizma, ki ne bo temeljil samo na znanosti, ampak predvsem na srečevanju kulture srca.

To bo humanizem, ki bo najprej sprejemal vso častitljivo tradicijo. Ne smemo pozabiti, da smo ob vznožju Svete Gore ( v Solkanu) našli prastaro oljenko, ki ponazarja, da smo tukaj že od davno na svetem kraju, kjer se od nekdaj radi spominjamo vseh naših prednikov. Toda pogled je uprt tudi v prihodnost, saj bo kmalu tudi 500 letnica začetka romarske poti na Sveto Goro, s tem pa tudi 500 let srečevanj in kulturnega ter duhovnega poglabljanja.

foto IlGoriziano. Od leve: p.Bogdan, Andrea Bellavite, Mattia Vecchi, Nace Novak in Tomaž Konrad

Danes želimo, da bi naše pohodne in romarske poti pomagale ustvariti humanizem dialoga in srečevanja različno mislečih in čutečih, ki bo pomenil prihodnost naših krajev in našega delčka Evrope. Zato Vas Sveta Gora vabi, da greste na pot in se srečujete s kraji in z ljudmi, se ob njih bogatite in jih tudi Vi obogatite s svojo prisotnostjo, mislijo in besedo.

Nasvidenje in dobrodošli v svetišču na Sveti Gori, kjer nas bodo naše različnosti povezale in bomo vsi našli skupen dom pri Svetogorski Kraljici.